En gammel stall

I skogen nord for myra nord for Slattumsvangen står denne gamle stallen og venter på at den skal falle sammen. En døråpning dekket av en bølgeblikkplate og et påbygg av flere bølgeblikkplater gir den stabilitet en stund til, men så går nok enda et minne om tømmerhogst i gamle dager tapt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Okt 2015

Spilen, et ganske lite myrtjern

Av Odd Tore Saugerud

Kartet viser at Spilen er et ganske lite tjern i et ganske flatt myrområde. Bildet viser at det i terrenget er flere små åsrygger som gjør at nedslagsområdet til vannet er lite. Vi fant heller ikke tydelige innløp eller utløp. I etterpåklokskapen klare lys må det kunne karakteriseres som noe optimistisk å tro at dette skulle være tilstrekkelig til å fylle opp et vannmagasin med en fire meter høy demning, se bilde nr. 24424, til et påtenkt elektrisitetsverk.

23 Okt 2015

Demningen nordøst for Spilen

Av Odd Tore Saugerud

I grankrattet nord for Spilen ligger det en stor steindemning, om lag 50 meter lang og nesten 4 meter høy på det høyeste. Den ble bygget rundt 1917 for å demme opp det lille myrtjernet Spilen, se bilde nr. 24425. Bare bunnluke, som er synlig på bildet, ikke noe uttak for rørgate, heller ikke noe overløp. Det siste ble det heller ikke bruk for, for dammen ble aldri fylt. Kjentmannsmerkehåndboken for 2006-08 anfører at dårlig grunnforhold gjorde at demningen lakk, men bekken som er demt opp er ikke mye mer enn et myrsig, så det å fylle dammen måtte ha vært en svært langvarig sak, selv med tett demning.

22 Okt 2015

Heftyes gamle vei kommer frem

Av Torgeir Stenstad

Nøklevann skal tappes 5,5 meter, og mange lurer på hva som vil dukke opp. Allerede nå kommer den gamle veitraseen i nordenden frem, og snart kan du gå tørrskodd over via "Palmeøya".