En hval har strandet i Langvann

Eller kanskje det bare er en fjellrabb? Uansett, det blåste friskt her i dag, så det ble ingen padletur, men alltid fint med en skogstur.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2015

Kveld ved Ørfiske

Av Odd Tore Saugerud

Mot kveldshimmelen blir det noe nesten monumentalt over østenden av demningen ved Ørfiske. I bakgrunnen Fredrikstad.

19 Okt 2015

Ruiner etter Fredrikstad sag

Av Odd Tore Saugerud

Like ved husmannsplassen Fredrikstad ble det på slutten av 1800-tallet bygget en bordsag og en kappsag som ble drevet av en dampmaskin, også omtalt som en lokomobil. Saga brant ned i 1921, men ble kort etter bygd opp igjen, da større og mer moderne. Fredrikstad sag var i drift helt frem til 1936, da det ble slutt på lønnsomheten. Ruinene er etter fundamentene til den siste saga, og er mye mer omfattende enn det bildet viser. Kjentmannspost 1990-92.

19 Okt 2015

Gruvåsen: et navnløst myrtjern

Av Odd Tore Saugerud

Nordøst for Gruvåsen ligger dette lille myrtjernet og blinker i gyllen ettermiddagssol. Her rastet vi i 2011, se bilde nr. 14807, og her var det fint å gjøre det igjen og varme seg opp før turen nedover til plassen Fredrikstad. På vei hit langs Rondanestien hadde vi passert gjennom Karlshaug naturreservat hvor det var kjentmannsposter i periodene 1990-92 og 2010-12. Den siste var fortsatt på plass. Gruvåsen var også kjentmannspost i urtiden (1980),