Rast ved Nordre Heggelivann

Høstens farger er fine, og det blir en velfortjent hvil her ved kjentmannsposten "Skibet" etter å ha syklet opp de tunge bakkene fra Sørkedalen. Vi ser også brua mellom Nordre Heggelivann og Skamræk.

Rast ved Nordre Heggelivann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2015

Vigfoss

Av Odd Tore Saugerud

Vigfoss ligger rett ovenfor Vigfoss bro, hvor Lommedalsveien krysser Lomma etter Maxbo, og kan sees fra broen på vei innover i dalen. Fallhøyden er ca. 2 meter. Her lå en av de tidlige oppgangssagene i Lomma, men den er det ikke mulig å finne sikre spor etter nå.

09 Okt 2015

BV Verksfossen elektrisitetsverk: et spennbånd

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt under bilde nr. 24362 var rørledningen av trestaver som ble holdt sammen med stålbånd. Spennbåndet på bildet lå i sin tid på en av bærebukkene. I tillegg var det tynne stålbandasjer som sannsynligvis lå mellom spennbåndet og trestavene. Det ligger fortsatt mange bånd og bandasjer langs traséen til rørledningen.

09 Okt 2015

BV Verksfossen elektrisitetsverk: bærebukker til rørledningen

Av Odd Tore Saugerud

Rørledningen til Verksfossen elektrisitetsverk var ca. 700 meter lang. Den startet ved Mølladammen og gikk til turbinen som lå nedenfor Verksfossen ved den nederste broen over elva, der en fotograf holder til nå. Selve ledningen og mesteparten av bærebukkene er nå ødelagt og nedfylt/fjernet på grunn av nye veier og veiutvidelser i området. Men ovenfor og nedenfor rundkjøringen ved Sleiverud/Gullhaug er det til sammen 53 bukker som fortsatt står oppreist slik de ble støpt i 1939.