Vigfoss

Vigfoss ligger rett ovenfor Vigfoss bro, hvor Lommedalsveien krysser Lomma etter Maxbo, og kan sees fra broen på vei innover i dalen. Fallhøyden er ca. 2 meter. Her lå en av de tidlige oppgangssagene i Lomma, men den er det ikke mulig å finne sikre spor etter nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Okt 2015

BV Verksfossen elektrisitetsverk: et spennbånd

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt under bilde nr. 24362 var rørledningen av trestaver som ble holdt sammen med stålbånd. Spennbåndet på bildet lå i sin tid på en av bærebukkene. I tillegg var det tynne stålbandasjer som sannsynligvis lå mellom spennbåndet og trestavene. Det ligger fortsatt mange bånd og bandasjer langs traséen til rørledningen.

09 Okt 2015

BV Verksfossen elektrisitetsverk: bærebukker til rørledningen

Av Odd Tore Saugerud

Rørledningen til Verksfossen elektrisitetsverk var ca. 700 meter lang. Den startet ved Mølladammen og gikk til turbinen som lå nedenfor Verksfossen ved den nederste broen over elva, der en fotograf holder til nå. Selve ledningen og mesteparten av bærebukkene er nå ødelagt og nedfylt/fjernet på grunn av nye veier og veiutvidelser i området. Men ovenfor og nedenfor rundkjøringen ved Sleiverud/Gullhaug er det til sammen 53 bukker som fortsatt står oppreist slik de ble støpt i 1939.

09 Okt 2015

Mølladammen: vanninntaket til BV Verksfossen elektrisitetsverk

Av Odd Tore Saugerud

I teksten til bilde nr. 23684 er vanninntaket til Bærums Verks Verksfossen elektrisitetsverk nevnt, men med flomstor elv er det ikke mulig å komme til for å fotografere det. Nå har vannstanden gått ned, og her er utløpsrøret fra demningen. Utløpsrøret er i stål, mens selve rørledningen var laget av trestaver som ble holdt sammen med stålbånd.