Miljøvennlig ved Ås stasjon

Mange har tatt sykkelen til toget i dag. Og her på Ås stasjon får syklene stå under tak.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2015

BV Sag & Høvleri: ingen vanlig gangbro

Av Odd Tore Saugerud

Slik ser broen på bilde nr. 24353 sett fra østenden. Det er en meget smal gangbane på dens venstre side, mens høyresiden er en åpen fagverkskonstruksjon. Som bilde nr. 24355. viser, var dette en bro for transport av (ferdig)skåret virke fra saga og over til trelastlageret, som lå der Mølladammen skole nå ligger.

07 Okt 2015

BV Sag & Høvleri: en gammel fagverksbro

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 70 meter nedstrøms fra lensefestet på bilde nr. 24352 går denne spinkle fagverksbroen over elven. En heller uvanlig konstruksjon, siden brobanen tydelig stiger når den krysser elven, og brobanen på østsiden starter om lag 1,5 meter over bakkenivå, og den slutter enda høyere på motsatt side.

07 Okt 2015

BV Sag & Høvleri: et solid lensefeste

Av Odd Tore Saugerud

På nært hold ser den største av betongkonstruksjonene på bilde nr. 24351 slik ut. En tilsvarende, men mindre, konstruksjon på motsatt elvebredd kan skimtes derfra gjennom krattet. Et par meter lenger oppstrøms er det to betongvegger med fester for en trekonstruksjon. Dette var en liten anordning (kjerrat) for å trekke tømmeret opp av elva så det kunne trekkes videre på en lengre kjerrat inn til saga, som sto lenger nedstrøms på samme side av elva.