BV Sag & Høvleri: en gammel fagverksbro

Om lag 70 meter nedstrøms fra lensefestet på bilde nr. 24352 går denne spinkle fagverksbroen over elven. En heller uvanlig konstruksjon, siden brobanen tydelig stiger når den krysser elven, og brobanen på østsiden starter om lag 1,5 meter over bakkenivå, og den slutter enda høyere på motsatt side.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2015

BV Sag & Høvleri: et solid lensefeste

Av Odd Tore Saugerud

På nært hold ser den største av betongkonstruksjonene på bilde nr. 24351 slik ut. En tilsvarende, men mindre, konstruksjon på motsatt elvebredd kan skimtes derfra gjennom krattet. Et par meter lenger oppstrøms er det to betongvegger med fester for en trekonstruksjon. Dette var en liten anordning (kjerrat) for å trekke tømmeret opp av elva så det kunne trekkes videre på en lengre kjerrat inn til saga, som sto lenger nedstrøms på samme side av elva.

07 Okt 2015

Tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri

Av Odd Tore Saugerud

Før Mølladammen renner Lomma rolig i meandre gjennom det ganske flate jordbrukslandskapet i bunnen av Lommedalen. Bildet viser den siste elvesvingen ved Mølladammen skole. På østre elvebredd er det her flere gamle, kraftige betongkonstruksjoner. Dette er rester av tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri, som lå på begge sider av elva.

07 Okt 2015

Sykkelmuligheter på Krokskogen

Av Nina Didriksen

Ved Jaklefoss slynger veien seg videre opp mot Ringkollen. Sykkelmulighetene er mange, selv om sykkelbussen går mot sin siste helg.