BV Sag & Høvleri: et solid lensefeste

På nært hold ser den største av betongkonstruksjonene på bilde nr. 24351 slik ut. En tilsvarende, men mindre, konstruksjon på motsatt elvebredd kan skimtes derfra gjennom krattet. Et par meter lenger oppstrøms er det to betongvegger med fester for en trekonstruksjon. Dette var en liten anordning (kjerrat) for å trekke tømmeret opp av elva så det kunne trekkes videre på en lengre kjerrat inn til saga, som sto lenger nedstrøms på samme side av elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2015

Tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri

Av Odd Tore Saugerud

Før Mølladammen renner Lomma rolig i meandre gjennom det ganske flate jordbrukslandskapet i bunnen av Lommedalen. Bildet viser den siste elvesvingen ved Mølladammen skole. På østre elvebredd er det her flere gamle, kraftige betongkonstruksjoner. Dette er rester av tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri, som lå på begge sider av elva.

07 Okt 2015

Sykkelmuligheter på Krokskogen

Av Nina Didriksen

Ved Jaklefoss slynger veien seg videre opp mot Ringkollen. Sykkelmulighetene er mange, selv om sykkelbussen går mot sin siste helg.

04 Okt 2015

Samling for dugnadsgjengen

Av Sverre Dysthe

Trivelig samling i strålende vær på Vindflosætra. Dugnadsgjengen på 15 er invitert for å markere at arbeidet med å restaurere bygningen er fullført. Arbeidet startet i 2012. Blant annet er det lagt nytt tak - vegger og inngangsparti er utbedret, og pipa og peisen, som hadde rast ned, er murt opp igjen. Innvendig har det vært viktig å beholde den autentiske stilen, med jordgulv, kjøkken, bord, stoler og senger. Det har også vært viktig å beholde melkerommet i opprinnelig stil, med hyller for butter, spann og annet utstyr. Vindflosætra er kanskje det mest autentiske seterhuset på Totenåsen. Det var drift her fram til 1955.