Tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri

Før Mølladammen renner Lomma rolig i meandre gjennom det ganske flate jordbrukslandskapet i bunnen av Lommedalen. Bildet viser den siste elvesvingen ved Mølladammen skole. På østre elvebredd er det her flere gamle, kraftige betongkonstruksjoner. Dette er rester av tømmerinntaket til Bærums Verk Sag & Høvleri, som lå på begge sider av elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2015

Sykkelmuligheter på Krokskogen

Av Nina Didriksen

Ved Jaklefoss slynger veien seg videre opp mot Ringkollen. Sykkelmulighetene er mange, selv om sykkelbussen går mot sin siste helg.

04 Okt 2015

Samling for dugnadsgjengen

Av Sverre Dysthe

Trivelig samling i strålende vær på Vindflosætra. Dugnadsgjengen på 15 er invitert for å markere at arbeidet med å restaurere bygningen er fullført. Arbeidet startet i 2012. Blant annet er det lagt nytt tak - vegger og inngangsparti er utbedret, og pipa og peisen, som hadde rast ned, er murt opp igjen. Innvendig har det vært viktig å beholde den autentiske stilen, med jordgulv, kjøkken, bord, stoler og senger. Det har også vært viktig å beholde melkerommet i opprinnelig stil, med hyller for butter, spann og annet utstyr. Vindflosætra er kanskje det mest autentiske seterhuset på Totenåsen. Det var drift her fram til 1955.

04 Okt 2015

God stemning på setervollen

Av Sverre Dysthe

Pølse og kaffe, og god stemning i dugnadsgjengen – for nå er jobben gjort. Torbjørn Alm fra Kolbu har ledet arbeidet med å restaurere størhuset på Vindflosætra. Arbeidet startet i 2012. Det er gjennomført i regi av 2-ertura, en gruppe som på frivillig basis jobber med å ta vare på gamle stier og seterhus på Totenåsen. Vindflosætra er kanskje det mest autentiske seterhuset på åsen. Det var drift her fram til 1955.