Kumyra i Fet

Med start fra Glomma-siden passerte fotografen denne myra på sin ferd mot Skedsmos høyeste punkt. Opphavet til myras navn er ukjent.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2015

Gyllen utsikt

Av Erik Unneberg

Etter at det ble hogd ved Dronningens utsikt, er det igjen blitt mulig å få oversikt over Sundøya og Røyselandet. I dag var utsikten dessuten gyllen, siden løvet hadde inntatt en høstlig kulør. Rett nedenfor benkern ser vi rester av den gamle taubanen, som var i drift frem til 1978.

30 Sep 2015

Godt overblikk

Av Erik Unneberg

Det begynte å skye til, men fortsatt var det lett å få et godt overblikk over Steinsfjorden og landskapet bakenfor fra Kronprinsens utsikt.

04 Okt 2015

Opp mot Svartvannshytta

Av Erik Unneberg

Det er hogd en god del rundt Svartvannshytta. Det gjør at det er utsikt fra hytta til vannet, og selvsagt også i motsatt retning, som dette bildet er tatt fra.