Løypestart ved Langtjern

Innfallsport med utfartsparkering. Enkelte foretrekker å kjøre hit til Langtjern og starte skituren herfra. Løypa er en av de sentrale i Ringkollen-området. Det er også blåmerkede stier, og fint å sykle. Veien på bildet går i retning Storflåtan.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2015

Tomt i løypa mot Storflåtan

Av Nina Didriksen

Gress og ikke snø i skiløypa mellom Ringkollen og Storflåtan. Ikke så rart, en mandag i september. I horisonten så vi masten på Røverkollen og kanskje synes den også på bildet. Hjemturen på sykkel gikk gjennom en folketom Krokskog i begynnende høstfarger.

20 Sep 2015

Døpefonten

Av Oddbjørn Mantor

Det lille tjernet Døpefonten ligger vakkert til langs den umerkete stien mellom Finnstad og Finnerudseter. Jeg har gått denne stien relativt ofte de siste årene, men har aldri møtt et eneste menneske her. Det er ikke vanskelig tilgjengelig. Man kan f.eks. sykle fra Tverrsjøstallen til Finnstad. Der må man sette fra seg syklene, da det er forbudt å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat som dette lille tjernet befinner seg i.

20 Sep 2015

Mellom Døpefonten og Prekstolen

Av Oddbjørn Mantor

Fra Finnstad går det en blåmerket sti i retning Finnerudseter. Da passerer man Prekestolen, som igjen er blitt kjentmannspost. Det går også en umerket, men likevel tydelig sti østenfor blåstien som går forbi Døpefonten. Man skulle tro at Døpefonten ligger i nærheten av Prekestolen, men det er faktisk et godt stykke mellom dem. Det er denne stien vi her går. Som man ser, er det ikke vanskelig å se hvor den går, selv uten merker.