Fortsatt ett Burudvann

Fortsatt er øya i det smale sundet i Burudvann ei øy, og Burudvann er ett vann i stedet for to, som det opprinnelig var. Vannstanden er nå senket med ca. to meter, mens demningen tidligere hadde hevet det med ca. fem meter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2015

Atie redder andemuslinger

Av Odd Tore Saugerud

Noen muslinger kan bevege seg ved å lukke skjellene raskt sammen. Det kan ikke andemuslinger, og de blir derfor liggende på land og tørker ut og dør når vannstanden senkes raskt som her i Burudvann. Det oppfordres derfor til å kaste dem ut på dypere vann, og det er Atie i ferd med å gjøre her.

06 Sep 2015

Ferskvannsmuslinger i Burudvann

Av Odd Tore Saugerud |

I Burudvann er det en ganske stor bestand av ferskvannsmuslinger. Ikke perlemuslinger, som lever i elver (elvemusling), og er sjeldne, men andemusling som liker seg i vann med mudder. De filtrerer næringspartikler ut av vannet og bidrar derved til å heve vannkvaliteten ved å sedimentere partiklene.

06 Sep 2015

Demningen ved Burudvann: et tverrsnitt med innsyn

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet gir et inntrykk av hvordan demningen i Burudvann er bygget opp: På luftsiden er det en loddrett mur av gråstein. Kjernen i demningen er av løs gråstein, mens vannsiden og krona er dekket med betong. Dette viser at demningen har vært rehabilitert tidligere, på 1970-tallet ifølge Trygve Christensen "Bærumsmarka" (1999), og slik som jeg også mener å huske. Originalt har den sannsynligvis hatt gråsteinsmur på vannsiden, og det har vært tettet med rosentorv.