Atie redder andemuslinger

Noen muslinger kan bevege seg ved å lukke skjellene raskt sammen. Det kan ikke andemuslinger, og de blir derfor liggende på land og tørker ut og dør når vannstanden senkes raskt som her i Burudvann. Det oppfordres derfor til å kaste dem ut på dypere vann, og det er Atie i ferd med å gjøre her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2015

Ferskvannsmuslinger i Burudvann

Av Odd Tore Saugerud |

I Burudvann er det en ganske stor bestand av ferskvannsmuslinger. Ikke perlemuslinger, som lever i elver (elvemusling), og er sjeldne, men andemusling som liker seg i vann med mudder. De filtrerer næringspartikler ut av vannet og bidrar derved til å heve vannkvaliteten ved å sedimentere partiklene.

06 Sep 2015

Demningen ved Burudvann: et tverrsnitt med innsyn

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet gir et inntrykk av hvordan demningen i Burudvann er bygget opp: På luftsiden er det en loddrett mur av gråstein. Kjernen i demningen er av løs gråstein, mens vannsiden og krona er dekket med betong. Dette viser at demningen har vært rehabilitert tidligere, på 1970-tallet ifølge Trygve Christensen "Bærumsmarka" (1999), og slik som jeg også mener å huske. Originalt har den sannsynligvis hatt gråsteinsmur på vannsiden, og det har vært tettet med rosentorv.

06 Sep 2015

Demningen ved Burudvann: rehabiliteringen er i gang

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Burudvann ble bygget etter 1808 for å skaffe Bærums Verk et større vannreservoar. Nå skal den rehabiliteres og være ferdig før badesesongen 2016 starter. Arbeidet er allerede i gang, og trær og kratt på luftsiden er ryddet slik at demningen nå er godt synlig. Tidligere var det ikke mulig å se hvor bunnluka er, men nå strømmer det friskt ut av den. Bilde nr. 17833 gir et inntrykk av hvordan den så ut før rehabiliteringen startet.