Demningen ved Burudvann: et tverrsnitt med innsyn

Dette bildet gir et inntrykk av hvordan demningen i Burudvann er bygget opp: På luftsiden er det en loddrett mur av gråstein. Kjernen i demningen er av løs gråstein, mens vannsiden og krona er dekket med betong. Dette viser at demningen har vært rehabilitert tidligere, på 1970-tallet ifølge Trygve Christensen "Bærumsmarka" (1999), og slik som jeg også mener å huske. Originalt har den sannsynligvis hatt gråsteinsmur på vannsiden, og det har vært tettet med rosentorv.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Sep 2015

Demningen ved Burudvann: rehabiliteringen er i gang

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Burudvann ble bygget etter 1808 for å skaffe Bærums Verk et større vannreservoar. Nå skal den rehabiliteres og være ferdig før badesesongen 2016 starter. Arbeidet er allerede i gang, og trær og kratt på luftsiden er ryddet slik at demningen nå er godt synlig. Tidligere var det ikke mulig å se hvor bunnluka er, men nå strømmer det friskt ut av den. Bilde nr. 17833 gir et inntrykk av hvordan den så ut før rehabiliteringen startet.

04 Sep 2015

I håven!

Av Odd Tore Saugerud |

Et snaut minutt senere, og fisken var sikkert i håven. En riktig pen sjøørret etter fotografens avstandsbedømmelse. Så var det altså en god grunn til at så mange var på fisketur i arbeidstiden, eller var det bare pensjonister?

04 Sep 2015

Fast fisk!

Av Odd Tore Saugerud |

Mens fotografen fotograferte møtet mellom Isielva og Lomma, hadde en av komfortfiskerne på motsatt bredd fått skikkelig napp. Etter nær tre minutters kjøring var fisken nå ganske nær land rett foran de nokså spente fiskerne, men gjorde fortsatt god motstand med stadige utfall.