Høstflom i Lomma

«Haustens første uvêr» har hatt sin virkning på vannføringen i Lomma. Typisk høstflom, men ikke av de store, og andre steder på Østlandet hadde mye verre. Men demningen ovenfor Bærums Verk var da helt vekk, og trærne i fossen kjempet for livet mot strømmen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2015

Åstjern den siste sommerdagen i 2015

Av Odd Tore Saugerud

Skremsel fra yr.no den siste dagen i august: «Meteorologene åtvarar mot haustens første uvêr». Dagen måtte bare utnyttes til en sopptur i Kjekstadmarka. Sopp var det lite av, men sommerstemningen var fortsatt der, som dette bildet fra Åstjern viser.

30 Aug 2015

Nordre Hellertjern

Av Odd Tore Saugerud

Det er slutt på solskinnet på Nordre Hellertjern, som ligger i en liten dal med retning nord/syd syd for Nordbysjøen. Det er tre lange og smale Hellertjern, og det nordre er det største. Men ved denne tangen midt på tjernet er det i ferd med å bli delt i to av store flytetorver, så da blir det snart fire tjern.

30 Aug 2015

Bra vannføring i bekken fra Hellertjerna til Nordbysjøen

Av Odd Tore Saugerud

Nå, i slutten av august etter flere perioder med skikkelig regnvær, er det søkk vått i myrene og høy vannstand i vannene i denne delen av Østmarka. Riktig nok er vannføringen i bekken fra Hellertjerna mye mindre enn da den var på sitt mest flomstore, men fortsatt er den frisk og fin blant mosekledde steiner.