Åstjern den siste sommerdagen i 2015

Skremsel fra yr.no den siste dagen i august: «Meteorologene åtvarar mot haustens første uvêr». Dagen måtte bare utnyttes til en sopptur i Kjekstadmarka. Sopp var det lite av, men sommerstemningen var fortsatt der, som dette bildet fra Åstjern viser.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2015

Nordre Hellertjern

Av Odd Tore Saugerud

Det er slutt på solskinnet på Nordre Hellertjern, som ligger i en liten dal med retning nord/syd syd for Nordbysjøen. Det er tre lange og smale Hellertjern, og det nordre er det største. Men ved denne tangen midt på tjernet er det i ferd med å bli delt i to av store flytetorver, så da blir det snart fire tjern.

30 Aug 2015

Bra vannføring i bekken fra Hellertjerna til Nordbysjøen

Av Odd Tore Saugerud

Nå, i slutten av august etter flere perioder med skikkelig regnvær, er det søkk vått i myrene og høy vannstand i vannene i denne delen av Østmarka. Riktig nok er vannføringen i bekken fra Hellertjerna mye mindre enn da den var på sitt mest flomstore, men fortsatt er den frisk og fin blant mosekledde steiner.

30 Aug 2015

Naturreservat i fri dressur

Av Odd Tore Saugerud

Grinderkollen er en del av Østmarka naturreservat, og der skal naturen få utfolde seg uhemmet. Langs vestsiden av Nordbysjøen/Åborvann går det fortsatt en ganske fin og idyllisk sti, men vindfall gjør den nokså ufremkommelig enkelte steder. Ingen stier er tegnet inn på kartene her, heller ikke stien til Kåterudsetra, som i sin tid var delvis opparbeidet.