Nordre Hellertjern

Det er slutt på solskinnet på Nordre Hellertjern, som ligger i en liten dal med retning nord/syd syd for Nordbysjøen. Det er tre lange og smale Hellertjern, og det nordre er det største. Men ved denne tangen midt på tjernet er det i ferd med å bli delt i to av store flytetorver, så da blir det snart fire tjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2015

Bra vannføring i bekken fra Hellertjerna til Nordbysjøen

Av Odd Tore Saugerud

Nå, i slutten av august etter flere perioder med skikkelig regnvær, er det søkk vått i myrene og høy vannstand i vannene i denne delen av Østmarka. Riktig nok er vannføringen i bekken fra Hellertjerna mye mindre enn da den var på sitt mest flomstore, men fortsatt er den frisk og fin blant mosekledde steiner.

30 Aug 2015

Naturreservat i fri dressur

Av Odd Tore Saugerud

Grinderkollen er en del av Østmarka naturreservat, og der skal naturen få utfolde seg uhemmet. Langs vestsiden av Nordbysjøen/Åborvann går det fortsatt en ganske fin og idyllisk sti, men vindfall gjør den nokså ufremkommelig enkelte steder. Ingen stier er tegnet inn på kartene her, heller ikke stien til Kåterudsetra, som i sin tid var delvis opparbeidet.

30 Aug 2015

Sol over Gjeddevannsrumpa

Av Odd Tore Saugerud

Gjeddevann er oppdemt i nord, og i syd er en trang dal blitt til ei typisk rumpe i vannet. Idyllisk i sol og med speilblank overflate. Denne sene augustdagen var vannstanden så høy at vannet sto over veien videre mot vest.