Naturreservat i fri dressur

Grinderkollen er en del av Østmarka naturreservat, og der skal naturen få utfolde seg uhemmet. Langs vestsiden av Nordbysjøen/Åborvann går det fortsatt en ganske fin og idyllisk sti, men vindfall gjør den nokså ufremkommelig enkelte steder. Ingen stier er tegnet inn på kartene her, heller ikke stien til Kåterudsetra, som i sin tid var delvis opparbeidet.

Naturreservat i fri dressur

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2015

Sol over Gjeddevannsrumpa

Av Odd Tore Saugerud

Gjeddevann er oppdemt i nord, og i syd er en trang dal blitt til ei typisk rumpe i vannet. Idyllisk i sol og med speilblank overflate. Denne sene augustdagen var vannstanden så høy at vannet sto over veien videre mot vest.

30 Aug 2015

Gløtt mot Tyrifjorden

Av Erik Unneberg

Selv om skogen har vokst seg stor ved Ringkollsetra, er det fortsatt mulig å få et gløtt av Tyrifjorden herfra.

30 Aug 2015

Sommerdag i løypekrysset

Av Erik Unneberg

Det var godt og varmt den siste søndagen i august, selv oppe i området ved Ringkollsetra. Det eneste som minner om vinter, er løypeskiltet. Bildet er tatt i løypetraseen mellom Langtjern og Ringkollen, og skiltet viser at det går rødmerket løype mot Røstjern til venstre. Den prepareres sporadisk med scooter mot Mosatjern og Ringkollen. Tidligere gikk den helt ned til Hønefoss. Til høyre går det blåmerket sti til Ringkollen.