Sundvolden Møllebrug: kart over vannreservoarer og demninger

Kartutsnittet viser vannene med demninger: Retthelltjern (A), Bønnerudtjern (B), Svarttjern (C), Nordsetertjern (D), Kleivmyra (E) og Åbortjern (F). Selve demningene er merket med fiolett strek. Den lille demningen ved Kleivstua (G) er også merket på samme måte. I tillegg er Kongens utsikt (K) og Nordkleiva (N) merket, og starten på et mulig veivalg ned til Gygra er merket av. Det er flere store hogstfelt som ikke er på kartet, noen stier er lagt om, noen har forsvunnet, men kartet er likevel velegnet for en tur til vannene og demningene. Blåstien til Finneflakseter over Åboråsen er ikke tegnet inn som sammenhengende sti.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

14 Feb 1952

Bobsleighbanen fra OL i 1952

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt i teksten til bilde nr. 23782, ble ikke bobsleighkonkurransene avholdt i Korketrekkeren, men i en egen trasé. Dette skjematiske kartet fra 1952 viser traséen med avstander, kurveradier og navn på kurvene. Som kartet viser, fulgte traséen omtrent den gamle akeveien Heftyebakken. Bildet viser også hvordan banen var oppbygd: Hardpakket snø med en islagt renne. Vann fra Øvresetertjern ble brukt til isleggingen, som var fullstendig manuell. Vinteren 1950/51 var skikkelig kald, mens starten 1951/52 var mild med regn og litt av en utfordring. Kartet med flere opplysninger om banen og om navnene på kurvene finnes i Aftenpostens OlympiAposten fra 14. februar 1952.

12 Sep 2013

Kart over Søndre Heggelivann til Storflåtan M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1938)

Av Odd Tore Saugerud

Dette kartet viser området Søndre Heggelivann til Storflåtan i 1938, dvs. slik som det var den gangen fløtingen gikk fra Nordre Heggelivann til Storflåtan, og Skottarenna var i drift. På kartet er de fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen merket med røde sirkler. Kartet fra 1938 mangler naturligvis detaljer som ikke var der da, slik som veien fra Skotta til Storflåtan og hytta ved Storflåtan. Veien og hytta finnes på moderne kart, så det burde ikke være noe problem. Det kan også være av interesse å sammenligne veinettet og løypenettet i 1938 med dagens veier og løyper.

07 Sep 2013

Den nye lysløypa i Tryvannsåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle lysløypa er nå satt i stand igjen og fått delvis nye trase, og er breddet ut og planert. Dette skaper helt nye turmuligheter på kveldstid i Tryvannsåsen