Sensommer ved Myggheim

Folksomt ved Myggheim også på en sensommerdag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2015

Nostalgi på Nordre Spro

Av Odd Tore Saugerud

Ved det søndre steinbruddet står også en gammel kran. Utenfor denne lå en trepram fortøyd, og da det også kom en gammel seilbåt forbi, var det klart for et nostalgibilde. Området nord for Nordre Spro brygge er i dag et populært friluftsområde, med sporene etter steinindustrien som severdigheter, bademuligheter, og tilrettelagte rasteplasser langs stranden.

08 Aug 2015

Driftsbygning 2 på søndre steinbrudd på Spro

Av Odd Tore Saugerud

Denne driftsbygningen ligger litt lenger inn i steinbruddet. Også for denne er funksjonen ukjent. I begge tilfelle er forfallet kommet langt. Hele dette steinbruddet er preget av rot og forfall. Her står det bl.a. en stor seilkatamaran, en motorsnekke med overbygg, og en rekke båttilhengere, for det meste bygget med bakaksler fra gamle lastebiler. Vi kunne også konstatere at dette er bra huggormterreng.

08 Aug 2015

Driftsbygning 1 på søndre steinbrudd på Spro

Av Odd Tore Saugerud

Det søndre steinbruddet på Spro rommet steinhoggeri og pukkverk da det var i drift. Nå står det igjen to driftsbygninger, begge med gamle påbygg i tre som kan minne om arkitekturen i ghost towns i Colorado. Dette er bygningen nærmest sjøen. Funksjonen er ukjent. Det er også grunnmurer etter flere andre bygg nær denne. Miljøverndepartementet godkjente i 2013 en reguleringsplan for bygging av 450 boliger i strandsonen i dette området, så disse bygningene kan snart bli bare historie.