Nordre steinbrudd på Spro

Veien til kjentmannsposten ved Spro feltspatgruver går via to store steinbrudd. Dette er det nordre av dem, en ganske imponerende sak med 350 meter langt stup og en høydeforskjell mellom topp og bunn på ca. 45 meter på det høyeste. Dette panoramabildet dekker ca. 220 meter av stupet. Dette steinbruddet er også kjent som Gruva, siden det her var dagbrudd av feltspat. På Skiforeningens kart står det Spro Stenknuseri. Følg stien på sjøsiden av ryggen til venstre i bildet. Selv om det går både vei og tydelig sti inn i bruddet, så ender det med at du må krabbe opp ura mellom denne ryggen og restene av stupene for å komme videre.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Aug 2015

Aas gård: kraftverksbygningen fra 1887 med vannutløp

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme kraftverksbygning som på bilde nr. 24094, men sett fra motsatt side. Her er utløpet fra turbinen godt synlig. Et nytt kraftverk ble bygget ved smiebrua lenger ned i bekken i 1925. Det var i drift til 1960.

06 Aug 2015

Aas gård: kraftverksbygningen fra 1887 med vanninntak

Av Odd Tore Saugerud

Ifølge historieplakaten på bygningen er dette kraftverksbygningen fra 1887. Den ble bygget i bindingsverk. Her var det installert et likestrømsaggregat på 20 kW, eller omtrent den samme effekt som VW boble hadde i 1957. Rørstussen til vanninntaket til turbinen er synlig under skråtaket. For å øke vanntrykket og derved effekten ble kraftstasjonen senere flyttet lenger ned i vassdraget.

06 Aug 2015

Aas gård: overløpet og litt av demningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Demningen på bilde nr. 24092 er vanskelig tilgjengelig for fotografering på luftsiden, men bekken fra overløpet er såpass rett at det går an å se overløpet og litt av demningen fra denne. Demningen er tydeligvis en tørrmurt steindam av naturstein, vanligvis et kunstferdig byggverk.