Aas gård: kraftverksbygningen fra 1887 med vanninntak

Ifølge historieplakaten på bygningen er dette kraftverksbygningen fra 1887. Den ble bygget i bindingsverk. Her var det installert et likestrømsaggregat på 20 kW, eller omtrent den samme effekt som VW boble hadde i 1957. Rørstussen til vanninntaket til turbinen er synlig under skråtaket. For å øke vanntrykket og derved effekten ble kraftstasjonen senere flyttet lenger ned i vassdraget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Aug 2015

Aas gård: overløpet og litt av demningen sett fra luftsiden

Av Odd Tore Saugerud

Demningen på bilde nr. 24092 er vanskelig tilgjengelig for fotografering på luftsiden, men bekken fra overløpet er såpass rett at det går an å se overløpet og litt av demningen fra denne. Demningen er tydeligvis en tørrmurt steindam av naturstein, vanligvis et kunstferdig byggverk.

06 Aug 2015

Aas gård: en annerledes gårdsdam

Av Odd Tore Saugerud

På Aas gård er det nå anlagt golfbane, og til golfbaner hører det gjerne med dammer som hindre som må overvinnes. Men dette er ikke en golfdam, og heller ingen vanlig gårdsdam. Dette er driftsreservoaret til kraftverket på Aas gård, bygget i 1887 som det første private kraftverk i Norge. Damkrona kan skimtes over vannflaten til høyre i bildet. Det er demning i Damsortungen, så den var antageligvis regulert som hovedreservoar.

06 Aug 2015

Fuglekassen viser vei!

Av Odd Tore Saugerud

Veimerkingen fra gården Ås og innover åsen er ganske spesiell: en fuglekasse med pil og angitt avstand til Aas for hver kilometer. Vi så ingen leieboere i noen av kassene.