Aas gård: overløpet og litt av demningen sett fra luftsiden

Demningen på bilde nr. 24092 er vanskelig tilgjengelig for fotografering på luftsiden, men bekken fra overløpet er såpass rett at det går an å se overløpet og litt av demningen fra denne. Demningen er tydeligvis en tørrmurt steindam av naturstein, vanligvis et kunstferdig byggverk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Aug 2015

Aas gård: en annerledes gårdsdam

Av Odd Tore Saugerud

På Aas gård er det nå anlagt golfbane, og til golfbaner hører det gjerne med dammer som hindre som må overvinnes. Men dette er ikke en golfdam, og heller ingen vanlig gårdsdam. Dette er driftsreservoaret til kraftverket på Aas gård, bygget i 1887 som det første private kraftverk i Norge. Damkrona kan skimtes over vannflaten til høyre i bildet. Det er demning i Damsortungen, så den var antageligvis regulert som hovedreservoar.

06 Aug 2015

Fuglekassen viser vei!

Av Odd Tore Saugerud

Veimerkingen fra gården Ås og innover åsen er ganske spesiell: en fuglekasse med pil og angitt avstand til Aas for hver kilometer. Vi så ingen leieboere i noen av kassene.

06 Aug 2015

Utsikt mot fossen i elva fra Lauvtangen til Damsortungen

Av Odd Tore Saugerud

Fra motsatt bredd av den nordøstre vika i Damsortungen er det flott utsikt mot fossen, som faller ca. 20 meter over svabergene. Uheldigvis vokser skogen raskt også her, så fossen er nok mye mindre synlig nå enn den var for 21 år side. Posten kan skimtes fra veien mot Hakkim, men du må ta en avstikker til vannkanten for å få skikkelig utsikt.