Bønnerudtjern: kloppa i nordenden

Fra den østre demningen ved Bønnerudtjern er det mulig å følge sti til hytta i nordøstenden av vannet. Myra i nordenden av vannet er meget våt, og for å komme til fortsettelsen av stien på vestsiden av vannet, er det derfor bygget en fin klopp over enden av vannet. På den andre siden av vannet skimtes ei tømmerhytte. Antageligvis ei hoggerhytte, som nå blir rehabilitert og bygget på.

 Bønnerudtjern: kloppa i nordenden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: avløpet fra vannhjulet

Av Odd Tore Saugerud

Dronningveien 7 ble bygget der Sundvoll-mølla sto. Eldre kjentfolk som vi senere traff ved Kongens utsikt, husket steinene i fundamentet, og at disse ble brukt som underlag for huset. Nå er bare de mosegrodde betongveggene i avløpet tilbake.

03 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: en møllestein

Av Odd Tore Saugerud

Driften på Sundvoll-mølla opphørte ca. år 1900, og mølla ble revet i 1909. Det er ikke mange spor tilbake etter den, men utenfor Sundvolden Hotel skal det være tre møllesteiner som brukes som ildfaste hagebord. Her er det best bevarte av dem. I bakgrunnen åsen syd for Krokkleiva med Kongens utsikt.

03 Aug 2015

Over Pershusfjellet

Av Torgeir Stenstad

Med merket sti over Pershusfjellet, er dette en tur markatravere bør få med seg. Utsikten mot vannene i øst, er det ingen ting å si på!