Sundvolden Møllebrug: demningen ved Kleivmyra

Kombinasjonen av Hole Bygdebok bd. V og et detaljstudium av orienteringskartet over området, se bilde nr. 17312, viste at det sannsynligvis fantes en femte demning for driftsvann til Sundvolden Møllebrug. Til nå ukjent, i den betydning at det i nyere litteratur, som for eksempel Kjentmannshåndboken, bare er nevnt fire demninger. Men her er den, selv om den er tegnet inn med et uvanlig symbol på o-kartet, i nordvestenden av den store, gule (åpne) myra sydøst for Kleivstua. I enkelte kilder er den kalt for Kleivtjernet, som også var det gamle navnet på Bønnerudtjern, hvor det også var demning.

Sundvolden Møllebrug: demningen ved Kleivmyra

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2015

Malebakken: rodetavle 5 Fieldstad

Av Odd Tore Saugerud

Vi så etter rodetavle 5 på vei oppover, men så den ikke da. På tilbakeveien var den der: «No 5 Fielstad 157 alen 1807». 157 alen er 98,5 meter.

27 Jul 2015

Kleivbekken: en fin, tørrmurt liten hvelbro

Av Odd Tore Saugerud

Veien krysset Kleivbekken første gang midt i Snobakken på en «moderne» betongbro. Ovenfor Doktorberget krysser den bekken igjen, denne gang på en fin, tørrmurt liten hvelvbro. Etter denne går veien på en steinmur opp den siste brattbakken til Kleivstua. Dessverre er også denne nå overvokst av vegetasjon.

27 Jul 2015

Doktorberget: minnesmerket om en ulykke i 1844

Av Odd Tore Saugerud

2. oktober 1844 ble en ung lege drept her da hesten hans sprang ut og karjolen hans veltet. Det røde korset er minnesmerket. Atie peker her på restene av rodetavle 6 Aver(øen). Ulykken minner meg om en skoleskidag, antageligvis i 1957. Etter endt skoleslalåm på Ringkollen valgte jeg og flere andre fra klassen min å gå til Damtjern, for så å fortsette mot Gyrihaugen og videre til Kleivstua. Så ned Krokkleiva, jeg var sist for å holde orden på køen. Fort gikk det selv om vi ploget. Så ble løypa avløst av spor etter hest med tømmer på slep. Vanskeligere å ploge, enda mer fart. Så lå de foran meg i veien i små klynger, og det var bare å kaste seg ned. De første hadde tatt igjen en tømmertransport, og måtte kaste seg ned for å ikke kjøre på den, og så ble det en kjedereaksjon. Dette skjedde ved stupet ved Furua, så muligheter for å kjøre ut av veien fantes ikke. Krokkleiva var, og er, fortsatt ikke å spøke med!