Malebakken: rodetavle 5 Fieldstad

Vi så etter rodetavle 5 på vei oppover, men så den ikke da. På tilbakeveien var den der: «No 5 Fielstad 157 alen 1807». 157 alen er 98,5 meter.

Malebakken: rodetavle 5 Fieldstad

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2015

Kleivbekken: en fin, tørrmurt liten hvelbro

Av Odd Tore Saugerud

Veien krysset Kleivbekken første gang midt i Snobakken på en «moderne» betongbro. Ovenfor Doktorberget krysser den bekken igjen, denne gang på en fin, tørrmurt liten hvelvbro. Etter denne går veien på en steinmur opp den siste brattbakken til Kleivstua. Dessverre er også denne nå overvokst av vegetasjon.

27 Jul 2015

Doktorberget: minnesmerket om en ulykke i 1844

Av Odd Tore Saugerud

2. oktober 1844 ble en ung lege drept her da hesten hans sprang ut og karjolen hans veltet. Det røde korset er minnesmerket. Atie peker her på restene av rodetavle 6 Aver(øen). Ulykken minner meg om en skoleskidag, antageligvis i 1957. Etter endt skoleslalåm på Ringkollen valgte jeg og flere andre fra klassen min å gå til Damtjern, for så å fortsette mot Gyrihaugen og videre til Kleivstua. Så ned Krokkleiva, jeg var sist for å holde orden på køen. Fort gikk det selv om vi ploget. Så ble løypa avløst av spor etter hest med tømmer på slep. Vanskeligere å ploge, enda mer fart. Så lå de foran meg i veien i små klynger, og det var bare å kaste seg ned. De første hadde tatt igjen en tømmertransport, og måtte kaste seg ned for å ikke kjøre på den, og så ble det en kjedereaksjon. Dette skjedde ved stupet ved Furua, så muligheter for å kjøre ut av veien fantes ikke. Krokkleiva var, og er, fortsatt ikke å spøke med!

27 Jul 2015

Malebakken: Løkkepotten i Tranga

Av Odd Tore Saugerud

Et stykke opp i nordre bergvegg er det et mørkt hull i bergveggen. Veifarende prøvde lykken sin der (løkke = lykke ). Tre steiner eller snøballer som ble liggende i hullet skulle bety at et ønske gikk i oppfyllelse.