Doktorberget: minnesmerket om en ulykke i 1844

2. oktober 1844 ble en ung lege drept her da hesten hans sprang ut og karjolen hans veltet. Det røde korset er minnesmerket. Atie peker her på restene av rodetavle 6 Aver(øen). Ulykken minner meg om en skoleskidag, antageligvis i 1957. Etter endt skoleslalåm på Ringkollen valgte jeg og flere andre fra klassen min å gå til Damtjern, for så å fortsette mot Gyrihaugen og videre til Kleivstua. Så ned Krokkleiva, jeg var sist for å holde orden på køen. Fort gikk det selv om vi ploget. Så ble løypa avløst av spor etter hest med tømmer på slep. Vanskeligere å ploge, enda mer fart. Så lå de foran meg i veien i små klynger, og det var bare å kaste seg ned. De første hadde tatt igjen en tømmertransport, og måtte kaste seg ned for å ikke kjøre på den, og så ble det en kjedereaksjon. Dette skjedde ved stupet ved Furua, så muligheter for å kjøre ut av veien fantes ikke. Krokkleiva var, og er, fortsatt ikke å spøke med!

Doktorberget: minnesmerket om en ulykke i 1844

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2015

Malebakken: Løkkepotten i Tranga

Av Odd Tore Saugerud

Et stykke opp i nordre bergvegg er det et mørkt hull i bergveggen. Veifarende prøvde lykken sin der (løkke = lykke ). Tre steiner eller snøballer som ble liggende i hullet skulle bety at et ønske gikk i oppfyllelse.

27 Jul 2015

Malebakken: Malesteinen i Tranga

Av Odd Tore Saugerud

Tranga er den mest spektakulære delen av Krokkleiva, et yndet motiv for malere og en inspirasjon for diktere. Her ligger en stor, flat stein, som var velegnet som underlag for staffeliene til malekunstnere som J. C. Dahl, Thomas Fearnley, Johannes Flintoe og Henrik Sørensen. På en dag som denne med flatt lys, grå himmel og Tranga full av høyspentledninger og –master hadde det nok vært enklere å male enn å fotografere. Krokkleiva ble fredet i 1957, men da Ringerike Interkommunale kraftverk rundt 1980 oppgarderte den gamle kraftledningen fra 1922, tok de ikke hensyn til dette. Kanskje var de inspirert av kraftledningen i Vindhella, Lærdal?

27 Jul 2015

Snobakken: fjelldronning i blomst

Av Odd Tore Saugerud

På de bratte bergsidene i Snobakken er det bra vokseforhold for fjelldronning, også kalt bergfrue, (Saxifraga cotyledon): berg, gjerne bart, med sprekker som holder på fuktigheten, ofte utligjengelig for folk og dyr som her. Ganske vanlig på Vestlandet (Måbødalen, Aurlandsdalen), ikke vanlig på Østlandet. I Pipeskaret var det også et par planter, men de var utligjengelige for fotografering. På bildet er det flere rosetter, som vil sette blomst når de er ca. syv år gamle.