Snobakken: ei naturlig tømmerrenne i bergveggen

Den bratte bakken der kleiva smalner av til et skar heter Snobakken, fordi det alltid var gjennomtrekk der og skikkelig kaldt. Slik var det også denne dagen, kald luft fra Krokskogen rant ned i bra fart. Bak rosebusken går det ei renne ned i bergveggen. Denne fungerte i sin tid som ei naturlig tømmerrenne for å få tømmeret ned veien i Krokkleiva. I bekken nedenfor denne ligger det fortsatt store, mosegrodde tømmerstokker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2015

Vanninga i Krokkleiva 2015

Av Odd Tore Saugerud

I Heftet Ringerike 1993-94 skriver Sverre Grimstad: «Ut i en vanntro renner en kilde som aldri går tørr». I 2015 renner vannet fortsatt i ei typisk vannrenne av tre, men vanntroa er nå borte, og vannet renner i veigrøfta. Hole kommune ryddet og renoverte Krokkleiva i 1992, men siden da har det grodd til med vegetasjon igjen. Kartet fra 1993-94 gjengitt i Grimstads bok «Nordmarka i nord» fra 2013 er fortsatt nyttig for turer i Krokkleiva, men mange av severdighetene nær veien er vanskelige eller umulige å finne nå. Her leser Atie opplysningsskiltet.

28 Jul 2015

Det var en gang...

Av Kjersti von Krogh

Mange rester etter hus og veier i liene fra Monsetangen mot Solemskogen, og også rester etter gammelt, rustent inventar og redskap liggerr rundt grunnmurene som minnesmerker over fortidens pågangsmot og dugnadsånd.

28 Jul 2015

Ruiner i lia

Av Kjersti von Krogh

Området i lia fra Store Gryta og ned mot Monsetangen ved Maridalsvannet ble utparsellert til bolig- og hyttetomter i 1903, og veier ble bygget og påbegynt til tross for stor kommunal motstand så nær Maridalsvannet. Til slutt ga bosetterne opp, og i dag er det bare grunnmurer igjen å finne etter drømmene om egen hytte.