Vanninga i Krokkleiva 2015

I Heftet Ringerike 1993-94 skriver Sverre Grimstad: «Ut i en vanntro renner en kilde som aldri går tørr». I 2015 renner vannet fortsatt i ei typisk vannrenne av tre, men vanntroa er nå borte, og vannet renner i veigrøfta. Hole kommune ryddet og renoverte Krokkleiva i 1992, men siden da har det grodd til med vegetasjon igjen. Kartet fra 1993-94 gjengitt i Grimstads bok «Nordmarka i nord» fra 2013 er fortsatt nyttig for turer i Krokkleiva, men mange av severdighetene nær veien er vanskelige eller umulige å finne nå. Her leser Atie opplysningsskiltet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jul 2015

Det var en gang...

Av Kjersti von Krogh

Mange rester etter hus og veier i liene fra Monsetangen mot Solemskogen, og også rester etter gammelt, rustent inventar og redskap liggerr rundt grunnmurene som minnesmerker over fortidens pågangsmot og dugnadsånd.

28 Jul 2015

Ruiner i lia

Av Kjersti von Krogh

Området i lia fra Store Gryta og ned mot Monsetangen ved Maridalsvannet ble utparsellert til bolig- og hyttetomter i 1903, og veier ble bygget og påbegynt til tross for stor kommunal motstand så nær Maridalsvannet. Til slutt ga bosetterne opp, og i dag er det bare grunnmurer igjen å finne etter drømmene om egen hytte.

28 Jul 2015

Løypekryss nord i Solemskogen

Av Kjersti von Krogh

I dette løypekrysset lå en gammel plass kalt Myrvang, nå nesten gjengrodd ved skiltet som viser blåmerket sti nordover mot Sandermosen og Sinober. Om vinteren er det skiløyper inn i samme området.