På sykkeltur langs Gjersjøen

Veien langs Gjersjøen er populær blant syklister. Gamle Mossevei egner seg fint for sykling, selv om det er en del biltrafikk her.

På sykkeltur langs Gjersjøen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jul 2015

Her måles Gjersjøen

Av Eivind Molde

Helt i nord er Gjersjøens utløp, og her står målestaven. Høyeste regulerte vannstand oppgis å være 39,64 meter, laveste 37,55. Gamle Mossevei krysser vannet her.

24 Jul 2015

Gjersjøen

Av Eivind Molde

Gjersjøen med Ingierkollen slalåmsenter i forgrunnen.

23 Jul 2015

Stille renner Ljanselva

Av Eivind Molde

Stille renner Ljanselva nedover gjennom Liadalen. Den starter sin ferd i Lutvann, nord i Østmarka. I Fiskevollbukta renner den ut i fjorden. Siste delen går i tunnel. Til høyre ser vi litt av turveien som går langs elva.