Retthellseter sett fra nordenden av setervollen 2015

Setervollen nord for det nye størhuset på Retthellseter er vokst til med flere lunder av velvoksen gran. Dette er det bildet som best tilsvarer bilde nr. 23994 fra ca. 1930. Huset til venstre i bildet har samme plassering av døra og samme lafting i endeveggen mot nord, så selv om sideveggen nå er panelt, kan man slutte at dette er det samme huset. Huset til høyre ligger bak omtrent samme formasjon av berg i dagen, og takvinkelen stemmer. Dette er fjøset, som har fått et påbygg i nordenden siden da. Huset midt mellom disse er revet. Det er nå kommet et nytt hus syd for fjøset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2015

Lærerikt i Hakadal

Av Nina Didriksen

På den lille utfartsparkeringen mellom Hakadal stasjon og Hakadal verk står det et nytt informasjonsskilt om Greveveien. Skiltet forteller også at det er satt opp av blant andre Nittedal kommune, Akershus fylkeskommune og det lokale DNT-laget i samarbeid.

19 Jul 2015

Sommer ved Hvitsteinvann

Av Erik Unneberg

På en dag midt i juli var det godt å komme til Store Hvitsteinvann. Det ble en liten pause på berget, hvorfra det var god oversikt over vannet. Flere vak ble observert.

19 Jul 2015

Tørr sti over myra

Av Erik Unneberg

Plankene som er lagt ut på myra mellom Store og Lille Hvitsteinvann, gjorde det mulig å komme seg tørrskodd over i dag.