Store Fidlingen med minner om flotte skiturer gjennom Marka

Skiløypa fra Bislingen mot Katnosa går ikke lenger over vannet, men er lagt vakkert i terrenget på østsiden. Den gamle dammen fra 1886 i sydenden av vannet er restaurert og innbyr i dag til en rast.

Store Fidlingen med minner om flotte skiturer gjennom Marka

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Jun 2015

Ved restene av et gammelt trigpunkt (642 moh.)

Av Kjersti von Krogh

I det nordøstre hjørnet av verneområdet Spålen-Katnosa finner vi Grasdalskollen etter klatring i vilt og ulendt terreng med mange småkoller og gammel skog. Trigpunktet er for lengst falt sammen, og bare rester av treverk og gamle bolter vitner om at det en gang har stått her.

10 Jun 2015

Gammel setervoll på Roenseter

Av Kjersti von Krogh |

Det har vært en hel setergrend på Roenseter, og det har vært setret her helt opp mot 1960-årene. Vollen vitner fortsatt om at Roenseter har vært en av Markas største. Denne dagen var den inntatt av en stor flokk sauer med lam som nøt en fredelig forsommermorgen på vollen vest for Gjerdingen.

09 Jun 2015

Skabråten ved Slora, Sørkedalen

Av Oddbjørn Mantor

Vest for Øvre Lyse ligger det en gammel hytte som man kan skimte fra veien fra Øvre Lyse mot Slora. Hytta ligger like ved den gamle Sloradammen som demmet opp Sloravannet. Fløtingen her tok slutt allerede i 1935 etter at Løvenskiolds tømmerhuggere og skogsjef Ove Lange hadde bygget Otertjernsrenna på midten av 1920-tallet. Denne hytta heter Skabråten og skal være den første tømmerhoggerhytta med plankegulv. Som man ser, er den satt sammen av to deler. Den flotte gamle sykkelen som finnes på bilde nr. 17610 i markadatabasen var dessverre ikke å se, men kanskje den er plassert inne.