Våren har kommet til Smalgjermenningen

Våren har kommet til Smalgjermenningen også. Her går vi en umerka sti langs østsiden av vannet som starter ca. 100 meter før den blåmerkede.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Mai 2015

Kontraster på Tanum

Av Berit Saghaug Mørck

Løypeskiltet viser vei over jordene mot Vestmarka. Bak står frukttrærne på Tanum gård i full blomst.

27 Mai 2015

Utsikt fra Hvalebykampen

Av Erik Unneberg

Litt disig var det, men likevel kunne deler av Hadeland iakttas fra toppen av Hvalebykampen i dag. Bildet er tatt mot vest. Det langstrakte vannet midt i bildet er Randsfjorden (12 km unna), mens vi har Jarenvatnet (3,5 km unna) foran dette.

27 Mai 2015

Sen vår ved Randsjøen

Av Erik Unneberg

Randsjøen ses godt fra stien opp til Hvalebykampen. Selv om vi nærmer oss juni, er det heller sparsomt med sommerfarger på landskapet. I noen søkk ligger det dessuten igjen en noe sne.