Helgult på Lagerudjordet

Mens det fortsatt var sol i dag tidlig, var Lagerudjordet nærmest blendende gult. Flere enn jeg dro for å hente kameraet, men da vi kom tilbake, hadde skyene allerede kommet, og bygene gikk over Vestmarka. En sterk gul opplevelse var det likevel. I bakgrunnen Ringi-gårdene og Ringiåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Mai 2015

Lagerud

Av Odd Tore Saugerud

Lagerud er vel den minst synlige gården på Tanumplatået. Våningshus og låve ligger i boligfeltet helt i sydenden av jordet mellom Tanumveien og Lagerudbekken, som igjen bare er synlig et kort stykke der den går under Vestmarkveien/Tanumveien. Husmannsplass under Tanum på 1700-1800-tallet. Fortsatt bebodd og i rimelig god hevd.

24 Mai 2015

Utsikt fra Raudløkkollen (479 moh.)

Av Kjersti von Krogh

Sellanrå turisthytte som drives av Friluftsklubben, ligger ytterst på Raudløkkollen, med praktfull utsikt over Øyungen i forgrunnen, Rottungen bak og Gåslungen mellom de to.

24 Mai 2015

Siste rester av vinteren

Av Kjersti von Krogh

Dypt nede mellom Mellomkollen (537 moh.) og Midtkollen (519 moh.) ligger Bjørnputten som ennu holder på noen rester av vinteren.