Lagerud

Lagerud er vel den minst synlige gården på Tanumplatået. Våningshus og låve ligger i boligfeltet helt i sydenden av jordet mellom Tanumveien og Lagerudbekken, som igjen bare er synlig et kort stykke der den går under Vestmarkveien/Tanumveien. Husmannsplass under Tanum på 1700-1800-tallet. Fortsatt bebodd og i rimelig god hevd.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2015

Utsikt fra Raudløkkollen (479 moh.)

Av Kjersti von Krogh

Sellanrå turisthytte som drives av Friluftsklubben, ligger ytterst på Raudløkkollen, med praktfull utsikt over Øyungen i forgrunnen, Rottungen bak og Gåslungen mellom de to.

24 Mai 2015

Siste rester av vinteren

Av Kjersti von Krogh

Dypt nede mellom Mellomkollen (537 moh.) og Midtkollen (519 moh.) ligger Bjørnputten som ennu holder på noen rester av vinteren.

24 Mai 2015

Maridalsalpenes flotteste utsikt

Av Kjersti von Krogh

Fra Gaupekollen (524 moh.) er det utsikt over Maridalen og byen og langt ut i fjorden hvor dagens meldte regnvær ser ut til å nærme seg.