Seniorer på Mustadkroken

Med 43 deltagere var vi innom Mustadkroken etter å ha gått fra Sollihøgda. Det var dugnad på gang, så vi tok bare en kort titt på stedet. 43 deltagere setter grenser for hvor fort det er mulig å forflytte seg, men en får bare ta tiden til hjelp. Turen gikk videre til Knappnæring og Skui.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Mai 2015

Hjelpen kommer

Av Per Sørhaug |

Like før vi nådde Knappnæring, var en av damene så uheldig å falle og brekke ankelen. Når uhellet er ute, er det betryggende å ha et fungerende helsevesen i ryggen. Vi tok kontakt med 113 via iPhones app. Det ble imidlertid ikke overført en posisjonsangivelse som forutsatt, så vi måtte veilede på gammelmåten. Helikoptertransport bragte damen velberget til sykehus. Vi takker dyktige helikoptermennesker for rask og god hjelp.

06 Mai 2015

Mølladammen i Lomma: det gamle møllefundamentet

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor betongdemningen er det rester av tørrmurte steinfundamenter og en oppmurt renne fra disse. Den opprinnelige mølla ble bygget før 1825, og murteknikken kan stemme med dette. Til venstre for midten av bildet ligger restene av en støpt møllestein med utvendig jernring for å holde den sammen. Oppe i venstre hjørne er uttaket for turbinvannledningen synlig.

23 Mai 2013

Mølladammen i Lomma: støttebukker til turbinvannledningen

Av Odd Tore Saugerud

Turbinvannledningen i tre som er nevnt på bilde nr. 23684, er for lengst råtnet og fjernet, men mange støttebukker ligger fortsatt i elva nedenfor betongdemningen. Støttebukkene er av omtrent samme konstruksjon som de som er brukt til kraftverkene i Trehørningsvassdraget, men rørdiameteren her er større. Bukkene var ikke synlige ved dagens (6. mai 2015) flomvannføring, derfor dette eldre bildet.