Mølladammen i Lomma: det gamle møllefundamentet

Nedenfor betongdemningen er det rester av tørrmurte steinfundamenter og en oppmurt renne fra disse. Den opprinnelige mølla ble bygget før 1825, og murteknikken kan stemme med dette. Til venstre for midten av bildet ligger restene av en støpt møllestein med utvendig jernring for å holde den sammen. Oppe i venstre hjørne er uttaket for turbinvannledningen synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2013

Mølladammen i Lomma: støttebukker til turbinvannledningen

Av Odd Tore Saugerud

Turbinvannledningen i tre som er nevnt på bilde nr. 23684, er for lengst råtnet og fjernet, men mange støttebukker ligger fortsatt i elva nedenfor betongdemningen. Støttebukkene er av omtrent samme konstruksjon som de som er brukt til kraftverkene i Trehørningsvassdraget, men rørdiameteren her er større. Bukkene var ikke synlige ved dagens (6. mai 2015) flomvannføring, derfor dette eldre bildet.

06 Mai 2015

Mølladammen i Lomma: betongdemningen

Av Odd Tore Saugerud

Her har vi tatt turen ned til steinene på bilde nr. 23683. Vanninntak til venstre i bildet, så et naturlig overløp og deretter en murt fangdemning, også med overløp. Betongen tyder på tidlig 1900-tall. Mølla var visstnok i bruk til 1917, og etter det ble demningen brukt som inntak til en vannledning i tre til kraftverksturbinen nede ved Bærums verk. Det er ikke urimelig å anta at den opprinnelig demningen ble modifisert for å få til dette. Bilde nr. 23685 viser en av bærebukkene til rørledningen.

06 Mai 2015

Mølladammen i Lomma: både gjemt og glemt

Av Odd Tore Saugerud

Nedstrøms brua til Lommedalen kirke, ser Lomma først ganske rolig ut, selv en dag med flomvannføring. Noen steiner bryter vannspeilet, og etter det går elva videre i hvite fossestryk. Men steinene er ikke naturlige steiner, men restene etter en demningen til en kornmølle, som i sin tid ga stedet navnet Mølladammen.