Tysbast i blomst på vestre Gullsmeden

Ruinene etter vestre Gullsmeden er ikke så tydelige lenger, og vollen er i ferd med å vokse igjen med kratt. Informasjonsskiltet og bordet med krakker er det som er enklest å se. Et annet tegn på at her har det vært ryddet landskap lenge, er bestanden av tysbast. I Østmarka finnes den også blant annet på plassene Dølerud og Lutdalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Mai 2015

Den mest tydelige ruinen etter østre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den mest tydelige ruinen etter østre Gullsmeden. Den er også synlig på bilde nr. 23673, over og til høyre for midten av bildet. Denne plassen ble nedlagt før den vestre, som ble revet i april 1953. Østre Gullsmeden var kjentmannspost 2004-06, og ligger i år nær en av vårpostene i Ola Dilt. Synlig fra posten, men ikke noe tråkk går dit.

01 Mai 2015

Den gamle stien til østre Gullsmeden

Av Odd Tore Saugerud

Gullsmeden var opprinnelig to plasser: Den vestre (øvre), som er den som de fleste kjenner til i dag, og den østre (nedre), som lå nærmere Nord-Elvåga. Mellom disse gikk det nærmest en kløvsti, stedvis planert og og oppbygd på steinmur. Her er den siste biten mot ruinene etter østre Gullsmeden. Langs stien er det en oppbygd mur som kan være fundamentet til en driftsbygning.

25 Apr 2015

Folksomt på Dølerud

Av Lise Henriksen

Lørdag 25.4. fulgte 130 deltakere med kjentmann Sverre M. Fjelstad til plassen Dølerud i Østmarka, hvor han har sine slektsrøtter. Et entusiastisk publikum flokker seg rundt Sverre M., med Helga Gunnarsdottir fra Østmarkas Venner til høyre. Det kom slektninger fra både Sverige og Mysen for å møte Sverre M., og en naturfotograf tok tog og buss helt fra Oppdal, og spurte seg fram til Grønmo, for å møte sitt gamle forbilde.