Gråsæterhytta

Denne hytta ligger der Heggelielva første gang krysser veien fra Skansebakken mot Søndre Heggelivann. Men den egentlige Gråsæterhytta ligger oppe i åsen på andre siden av Heggelielva, og var opprinnelig en Norderhovseter

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 1999

Gryta - Heggelielva

Av Steinar Kjærnsrød

Vannføringen i Heggelielva er nå for tiden sjelden noe å snakke om, men når det ble fløtet i elva for mindre enn en mannsalder siden, var Gryta et sted som alltid bød på utfordringer for fløterkarene. Tømmeret satt seg ofte fast her, og det var farefullt arbeid å løse opp vasene her i Heggelielva.

26 Jul 1999

Rottungen

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt i sydenden, i retning "Rottungrompa" som den nordlige delen av vannet kalles

26 Jul 1999

Rottungen

Av Steinar Kjærnsrød

Rottungen har massevis av fine rasteplasser og leirplasser, både for dagsbesøk og overnatting, og det er fin fisk i vannet. Den nordlige delen av vannet anbefales for de fiskeinteresserte, da det meste av badingen foregår fra svabergene i syd og østenden. I bakgrunnen på bildet skimtes Mellomkollen.