Isen legger seg på Bogstadvannet, men elva lager fortsatt stor råk

Selv om kulden hittil i vinter har vært heller beskjeden, har isen begynt å legge seg på Bogstadvannet. Men Sørkedalselva holder fortsatt vannet åpent fra elvemunningen og langt utover. Silhuettene av bygningene til Bogstad Brug står fortsatt skarpe mot solnedgangen, men nå er det ingen damp eller røyk som stiger opp derfra lenger. Snart blir det vel silhuetter av blokkbebyggelse i stedet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Des 2014

Sørkedalselva: ferske beverspor

Av Odd Tore Saugerud |

Beversporene på bilde nr. 22742 og mulige ferskere spor lenger opp langs elva var god grunn til å synfare området bedre. Og vi fant flere trær med ferske spor etter bevergnag. Dette, på odden ved elvemunningen, var det tydeligste. Men spor etter noen ny beverhytte fant vi ikke, så enten var dette en streifbever, eller en som søkte roligere forhold og derfor hadde fortsatt oppover elva.

15 Des 2014

Sørkedalselva: gamle beverspor og forlatt beverhytte?

Av Odd Tore Saugerud |

Fra brua på Sørkedalsveien og videre nedover til elva munner ut i Bogstadvannet er Sørkedalselva stort sett ganske lat, med bare små stryk innimellom. Sti på østsiden langs elva, men mye løvkratt og altfor mye søppel. På vestsiden var det et par trær som så ut som om bever nylig hadde gnagd på dem. På dette bildet er det nær venstre kant et tre som tydelig er felt av bever for noen år siden, og på motsatt side (vestsiden) en kvisthaug som kan ha vært ei beverhytte.

12 Des 2014

Søndre Dammane

Av Torgeir Strandhagen |

Kun litt rim her og der er det eneste som minner om vinter ved Søndre dammane. Bildet er tatt i nordvestlig retning (mot Nordre Dammane).