Abborvannsbekken: starten på vannledningen til Østernvann

Østernvann var lenge vannreservoaret for Østre Bærum. Under krigen økte vannbehovet kraftig, blant annet på grunn av fangeleiren Grini. Da ble det anlagt en vannledning av trerør med en diameter på 60-70 cm til ca. 300 meter nord for Østernvann, med åpen grøft videre til vannet. Ledningen ble fjernet på 1970-tallet, og det ble bygd en sidevei fra Abborvannsveien i ledningstraséen. Jeg husker fra de første orienteringsløpene her i området at det lå trerør her av samme type som de i Bymarka i Trondheim, de som laget så flotte isskulpturer om vinteren. Ved skiltet, som er leselig på originalbildet, står det en utvendig armeringsring. Snø og mørke gjorde det umulig å finne flere rester etter rørene denne dagen. Inntaksdammen lå høyere opp langs bekken. Det er mulig at jeg fant rester av denne, men med snø over mosegrodd stein er slikt vanskelig å bedømme. Kanskje blir det enda en tur til bekken neste sommer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Des 2014

Abborvannsbekken: en kløft med en høyere foss

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor der veien fra Østernvann slutter og går over i en sti, går Abborvannbekken gjennom en kløft med stup på begge sider. Vanskelig tilgjengelig nedenfra, og for å ta bilder ovenfra hadde det vært fordelaktig med en grensag, og denne dagen også lange pigger på støvlene. Men vannføringen var såpass stor at det måtte bli bilde likevel.

11 Des 2014

Abborvannsbekken: en gammel møllevei

Av Odd Tore Saugerud

Parallelt med bekken har det vært noen antydninger til steinsettinger etter en gammel vei. Her, ved Møllefossen på bilde nr. 22726, er det laget en tydelig hylle av passende bredde for en tømmervei. Den fortsetter utydelig videre vekk fra bekken, men var nok likevel en adkomstvei til mølla som lå her for lenge siden.

11 Des 2014

Abborvannsbekken: en frisk foss

Av Odd Tore Saugerud

Veien fra Brunkollveien til Abborvannsbekken via Fløytemyra ender ved et par armerte betongbjelker som vist på bilde nr. 17964. Videre oppover langs bekken er det ikke merket noen sti på hverken nye eller gamle orienteringskart, derimot en til dels trang dal med sidestup og potensial for fine fosser. Dette er den første og den nest største.