Seniorer ved Setertjern

Brua ved Februene trenger nok en opprustning. Dette er det gamle stedet hvor de ledet feet fra den ene til den andre siden av Setertjern. Etter ar vassdraget ble demmet opp, ble det bygget en bro over, slik at fotgjengere og syklister kunne komme tørrskodd over.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Nov 2014

Seniortur til Sandbakken

Av Per Sørhaug |

Vertskapet, Irene og Even, tar godt imot oss med julegrøt, og det skal jo litt til når det kommer 59 gjester på besøk. Dette var siste seniortur i år med rusling fra Hanaa-vegen over Februene til Sandbakken og retur til Brokkenhus.

25 Nov 2014

Utsikt mot et snødekket Norefjell

Av Odd Tore Saugerud

Norefjell er godt synlig fra flere hogstfelt på Vidvangshøgda. Fra dette feltet lengre mot vest var det ingen trær som brøt bildet. Herfra var det også fri sikt til Jonsknuten og en rekke andre snødekkete fjell syd for Norefjell, og Vassfarfjellene kunne skimtes mellom trærne litt lengre mot nord. Av Gaustatoppen var bare foten klar, mens toppen lå hyllet inn i skyer.

25 Nov 2014

Denne dagen var det gylne blåner mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det var nordatrekk og ganske skarp luft i høyden, var det mye dis i lavlandet. Med lav motsol ble det da en mengde gylne blåner. På tredje blåne er litt av bebyggelsen i nordhellingen på Haugskollen synlig.