Denne dagen var det gylne blåner mot syd

Selv om det var nordatrekk og ganske skarp luft i høyden, var det mye dis i lavlandet. Med lav motsol ble det da en mengde gylne blåner. På tredje blåne er litt av bebyggelsen i nordhellingen på Haugskollen synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Nov 2014

Utsikt mot L-steinshytta og Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud

Vest for Danielshøgda er det et nytt, stort flatehogstfelt som gir god utsikt mot øst og syd. Her er både Tryvannshøgda, Holmenkollen og Oslofjorden synlig.

25 Nov 2014

L-steinshytta på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud

På Danielshøgda ligger L-steinen på bilde nr. 22648. Fordi den er så velkjent, kalles Danielshøgda for L-steinshøgda på noen kart. Da er det naturlig at hytta som ligger rett ved høgda, også kalles for L-steinshytta. Slippcontaineren på bilde nr. 22650 er godt synlig til venstre for hytta.

25 Nov 2014

En slippcontainer på Danielshøgda

Av Odd Tore Saugerud |

I området rundt Sætervann var det mange slipplasser på slutten av krigen. En av containerne har funnet veien opp på Danielshøgda.