Spor etter forsterkninger med treverk på toppen av skåmuren

Dette er enden på skåmuren på østsiden av elva (høyre side) ved fossen på bilde nr. 22609. Her har ikke skåmuren vært tilstrekkelig høy, og det har vært boltet fast tømmerstokker på toppen av den som forsterkning og for å lage den høyere. Tømmeret her har råtnet vekk, men høyere opp langs elva har jeg tidligere funnet intakte deler av stokker som fortsatt ble holdt på plass av boltene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2014

En foss med skåmurer og skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av Skarselva er stort sett ikke enkelt synlig eller tilgjengelig fra veien til Øyungsdemningen. Men akkurat her går veien helt inntil elva, og det er til og med laget en rasteplass med benk med utsikt til denne fossen.

14 Nov 2014

Friske fosser og stryk i Skarselva

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av Skarselva før Nordbråtebrua er bratt, og består stort sett av fosser med strie stryk mellom. Et stykke går den også i et nokså dypt og trangt skar. Elva var vanskelig å fløte tømmer i, og det er fortsatt både skåttbruer og terskler bygget i tømmer for å lette fløtingen. Her har noen hengt opp ei huske i et vindfall som ligger tvers over elva.

14 Nov 2014

Fredelig på Sakariasbråten

Av Odd Tore Saugerud

Sakariasbråten ligger vest for Nordbråten i skogsbrynet mot Skarselva. Huset er et av de eldste i Maridalen, kanskje det eldste. Nå var det lemmer for vinduene, men stedet holdes i god hevd og brukes av eieren.