En foss med skåmurer og skåvegger

Nedre del av Skarselva er stort sett ikke enkelt synlig eller tilgjengelig fra veien til Øyungsdemningen. Men akkurat her går veien helt inntil elva, og det er til og med laget en rasteplass med benk med utsikt til denne fossen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Nov 2014

Friske fosser og stryk i Skarselva

Av Odd Tore Saugerud

Nedre del av Skarselva før Nordbråtebrua er bratt, og består stort sett av fosser med strie stryk mellom. Et stykke går den også i et nokså dypt og trangt skar. Elva var vanskelig å fløte tømmer i, og det er fortsatt både skåttbruer og terskler bygget i tømmer for å lette fløtingen. Her har noen hengt opp ei huske i et vindfall som ligger tvers over elva.

14 Nov 2014

Fredelig på Sakariasbråten

Av Odd Tore Saugerud

Sakariasbråten ligger vest for Nordbråten i skogsbrynet mot Skarselva. Huset er et av de eldste i Maridalen, kanskje det eldste. Nå var det lemmer for vinduene, men stedet holdes i god hevd og brukes av eieren.

14 Nov 2014

Steinhusets bakside

Av Odd Tore Saugerud

Dette er baksiden av huset på bilde nr. 22605. En solid midtseksjon, men ingen spor etter murte vegger i seksjonene på endene. Da jeg nylig søkte etter informasjon om Skarselva, kom jeg over et bilde av kruttmøllehuset på Skard Krudtværk som lignet på dette huset. Kruttverket ble startet opp i 1854, Driften som kruttverk opphørte ved utgangen av 1898. Det sysselsatte en bestyrer og 14 arbeidere mens det var i drift.