Myrtjernhelvete med skåttbruer

Som bilde nr. 22597 viser, er det store svaberg på nordsiden av Myrtjernselva etter at den har passert under bilveien. På sydsiden er det kratt og stup, så derfra er det ikke forsvarlig å gå inn mot elva ved stor vannføring. Svabergene var våte og glatte denne dagen, så det var best å holde avstand også på nordsiden. Bildet viser at fortsatt er skålemmene/skåttbruene i forholdsvis god stand her oppe. Bilde nr. 22599 viser hvordan det så ut her i 2004.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Nov 2014

Myrtjernhelvete sett fra brua

Av Odd Tore Saugerud

Myrtjernhelvete er den bratteste delen av Myrtjernselva fra veibrua og nesten ned i Gåslungen. Blåstien følger elva langs fossen, men den beste oversikten er fra brua.

11 Nov 2014

Rottungsdemningen: dekorativ lekkasje

Av Odd Tore Saugerud

Som mange andre demninger som nå er ute av bruk, lekker Rottungsdemningen. Den lekker både i selve muren og i plankene i damluka, noen som gir en interessant kombinasjon av vannsprut.

11 Nov 2014

Rottungsdemningen: lang og lav

Av Odd Tore Saugerud

Som svært mange av vannene i Marka er Rottungen demt opp i forbindelse med tømmerfløting. Demningen ble bygget i 1881 og er om lag 90 meter lang, men for det meste under 1 meter høy, målt på luftsiden.