Heggelielva: nedre del av Styggfoss

Bilde nr. 22582 gir bare en liten forsmak på Styggfoss. Den nedre delen er både brattere og mye lengre enn den øvre. Nederst under fossen er restene av skåttbruene som gjorde fløting i fossen mulig. I elvesvingen er det også en fin tørrmurt skåmur. Litt større utfordring å se denne delen av fossen, spesielt om det er vått på svabergene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Nov 2014

Heggelielva: øvre del av Styggfoss

Av Odd Tore Saugerud

Styggfoss ligger helt inntil Gråseterveien, om lag 400 meter nord for Storebekkhytta. Den øvre delen kan uten vansker sees fra veien, og det er bare noen få skritt i veiskråningen til der dette bildet er tatt. Men hvor mange har i det hele tatt lagt merke til denne fossen på vei opp eller ned Gråseterveien? Ingen bilder i Markadatabasen så langt i alle fall.

09 Nov 2014

Senhøstens farger

Av Erik Unneberg

November er ikke kjent for å vær3e måneden med den største fargeprakten, men skogbunnen kan ha vakre sjatteringer av grønt, mens noen myrpartiene har en rødlig kulør. Dette bildet ble tatt den andre søndagen i november, der de åtte plussgradene ikke åpnet for vinter.

09 Nov 2014

Ringikastet

Av Berit Saghaug Mørck

Ringikastet en grå novemberdag.