Dagbrudd på Nordvollen

I mai 2004 hadde vi start på et orienteringsløp her. Da vi fikk utdelt kartene på p-plassen, lurte vi fælt på hva en veistubb med to korte blindveier hadde å gjøre her inne i Marka. Da vi kom frem til start, forsto vi at det ikke var snakk om vei, men hva var det? Nå vet vi at det var et lite dagbrudd på Nordvollen, hvor det var en seter som ble nedlagt før 1880. Men mer er ikke kjent om gruven nå heller.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2014

Gruveåpning øst for Nordvollen

Av Odd Tore Saugerud

I området ved Nordvollen og øst for denne ligger det fire gamle gruver eller skjerp omtrent parallelt med kraftledningen. Det er ikke kjent hva som ble utvunnet. Dette ligger på østsiden av kollen der Nordvollen var, rett ved blåsti og skiløype, som er synlige i øvre høyre hjørne. Wiren på bildet er en av bærewirene til taubanen, og et taubanebukkfundament ligger rett ovenfor gruven.

30 Okt 2014

Et snauhogd landskap med oppløyde stier

Av Odd Tore Saugerud

I området rundt og syd for Gjellebekk p-plass har det i år vært svært stor aktivitet med flatehogst. Her er blåstien og skiløypa til Skakkleivåsen og Stuvstjern kjørt fullstendig i stykker, med resultat gjørme, dype spor og begynnende erosjon. Områder vest for Nordvollen er like hardt medfarne. En gravemaskin med frontskjær parkert på Nordvollen gir håp om bedring, men denne dagen var det rim i graset og is på enkelte av dammene i sporene.

30 Okt 2014

Gruver i åsen mellom Østre Gjellebekkmyr og dagens E18

Av Odd Tore Saugerud

Det var ikke bare kalkbrudd i området ved Gjellebekkmyrene, men også tallrike gruver hvor det ble utvunnet forskjellige metaller. På bildet er to gruveåpninger synlige ved siden av hverandre. I tillegg til disse ligger det minst tre til utenfor bildet mot vest (venstre), og to mot øst litt høyere oppe. Alt dette er inngjerdet, så det er vanskelig å finne gode ståsteder for fotografering.