Gruveåpning øst for Nordvollen

I området ved Nordvollen og øst for denne ligger det fire gamle gruver eller skjerp omtrent parallelt med kraftledningen. Det er ikke kjent hva som ble utvunnet. Dette ligger på østsiden av kollen der Nordvollen var, rett ved blåsti og skiløype, som er synlige i øvre høyre hjørne. Wiren på bildet er en av bærewirene til taubanen, og et taubanebukkfundament ligger rett ovenfor gruven.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2014

Et snauhogd landskap med oppløyde stier

Av Odd Tore Saugerud

I området rundt og syd for Gjellebekk p-plass har det i år vært svært stor aktivitet med flatehogst. Her er blåstien og skiløypa til Skakkleivåsen og Stuvstjern kjørt fullstendig i stykker, med resultat gjørme, dype spor og begynnende erosjon. Områder vest for Nordvollen er like hardt medfarne. En gravemaskin med frontskjær parkert på Nordvollen gir håp om bedring, men denne dagen var det rim i graset og is på enkelte av dammene i sporene.

30 Okt 2014

Gruver i åsen mellom Østre Gjellebekkmyr og dagens E18

Av Odd Tore Saugerud

Det var ikke bare kalkbrudd i området ved Gjellebekkmyrene, men også tallrike gruver hvor det ble utvunnet forskjellige metaller. På bildet er to gruveåpninger synlige ved siden av hverandre. I tillegg til disse ligger det minst tre til utenfor bildet mot vest (venstre), og to mot øst litt høyere oppe. Alt dette er inngjerdet, så det er vanskelig å finne gode ståsteder for fotografering.

30 Okt 2014

Taubanen Gjellebekk – Gullaug: tett med fundamenter i utsprengt renne

Av Odd Tore Saugerud

For å unngå at kurvene subbet, var det nødvendig å sprenge en ganske dyp renne i kollen etter Østre Gjellebekkmyr, og plassere bukkene tett slik at bærewiren ikke hang ned ved passering. Anlegget av denne taubanen med det anleggsutstyret de hadde i 1914-17 må ha vært en kjempeutfordring.