Gruver i åsen mellom Østre Gjellebekkmyr og dagens E18

Det var ikke bare kalkbrudd i området ved Gjellebekkmyrene, men også tallrike gruver hvor det ble utvunnet forskjellige metaller. På bildet er to gruveåpninger synlige ved siden av hverandre. I tillegg til disse ligger det minst tre til utenfor bildet mot vest (venstre), og to mot øst litt høyere oppe. Alt dette er inngjerdet, så det er vanskelig å finne gode ståsteder for fotografering.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2014

Taubanen Gjellebekk – Gullaug: tett med fundamenter i utsprengt renne

Av Odd Tore Saugerud

For å unngå at kurvene subbet, var det nødvendig å sprenge en ganske dyp renne i kollen etter Østre Gjellebekkmyr, og plassere bukkene tett slik at bærewiren ikke hang ned ved passering. Anlegget av denne taubanen med det anleggsutstyret de hadde i 1914-17 må ha vært en kjempeutfordring.

30 Okt 2014

Taubanen Gjellebekk – Gullaug: fundament etter passering Østre Gjellebekkmyr

Av Odd Tore Saugerud

Terrenget omkring Gjellebekkmyrene er meget kupert med mange bratte småkoller. Den første hindring for taubanen var Østre Gjellebekkmyr og den bratte kollen mellom denne og nåværende E18. Her sto taubanebukkene tett. Dette er det fundamentet til den andre bukken etter passeringen. Flere fundamenter er synlige høyere opp i bildet.

30 Okt 2014

Østre Gjellebekkmyr

Av Odd Tore Saugerud

Gjellebekkmyrene ligger nord for E18 på Liertoppen, og er nå naturreservat. Tidligere var det både gruvedrift etter metaller og et stort kalkbrudd i området. Kalkbruddet lå på nordsiden av Østre Gjellebekkmyr, dvs. i åsen på motsatt side av den meget våte myra på bildet. Kalksteinen ble fraktet med taubane over myra og videre til Cementfabrikken Norge på Gullaug. Taubanen gikk rett over fotografens ståsted. Det er ganske typisk for vernede områder at de vokser til med skog og kratt.