Vakker høstdag på Bogstad gård

Alltid noe vakkert å se på i den flotte parken rundt Bogstad gård, og i det vakre høstværet i dag var det et nesten magisk lys under de svære trærnes bladløse grener. Tre karpedammer er blitt restaurert etter nitide arkeologiske undersøkelser i 2003 og 2004. Et vakkert parti er gjenskapt slik det var på 1700-tallet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Okt 2014

Stor vannføring i Skjærsjøelva

Av Kjersti von Krogh

Etter en nedbørrik oktober er det stor vannføring i elvene i Marka, og Skjærsjøelva var i morges intet unntak.

27 Okt 2014

Kloppa over Valbekken nedenfor Punsjebollen

Av Odd Tore Saugerud

Kloppa nedenfor Valbekken har ganske nylig blitt fornyet. Den uoffisielt blåmerkede stien krysser bekken her.

27 Okt 2014

Elggrava ved Valbekken

Av Odd Tore Saugerud

Elggrava ligger nord for utløpet av kløfta der Punsjebollen er, tett inntil en uoffisielt blåmerket sti. Gjenfylt som den nå er, stikker den seg ikke fram i terrenget. På bildet er den fordypningen med en krum gran i sentrum. Med passende ledegjerder mellom grava og kollen til venstre og til bratta til høyre, måtte dette vært en velgnet plassering. Ved tilsvarende terrengformasjoner fant vi mindre groper av samme utseende nærmere Valbekken på både nordsiden og sydsiden av den. Svermer med hjortelusfluer markerte at her ferdes fortsatt elgen.